chán vợ

7 biểu hiện của người chồng đã chán vợ cảu mình

Dưới đây là một số biểu hiện của người chồng chán vợ Tạo khoảng cách với bạn bè và gia đình của vợ Anh ta cũng tạo khoảng cách với người thân của bạn vì biết họ có thể sẽ can thiệp đến chuyện vợ chồng của bạn. Anh ấy không còn hào hứng với