ảnh chụp chồng mất

Xúc động với bộ ảnh vợ chụp cùng chồng đã mất

“Tôi muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt vì anh ấy. Nó cũng là kỉ niệm cho con trai của tôi về cha mình và cho con gái bé bỏng – người sẽ không bao giờ được gặp cha”. Một hình ảnh có giá trị hơn 1000 từ miêu tả… Từ suy nghĩ